Envirox

Envirox™ е най-ново поколение разтворим нано-катализатор на горенето за дизел и биодизел под формата на патентована дисперсия на обработени нано-частици на цериев двуокис CeO2 в алифатни въглеводороди. Разрежда се с дизелово гориво в съотношение 1:4000.

Производител е английската фирма Energenics Europe Ltd, чиито учени са ангажирани в редица иновативни проекти в лабораториите на научноизследователския център Begbroke на Оксфордския университет.

Кислород

Envirox™ спестява гориво като понижава разхода от 5 до 12% и съответно намалява емисиите на парникови газове (СО2) и други вредни емисии на отработените газове.

Виж как работи Envirox™

Copyright 2012 Metcor Ltd        Created by H34oBeK

Гориво