Envirox™ е дисперсия с двупроцентна концентрация на обработени нано-частици нa цериев двуокис СеО2 със среден размер на частиците по-малък от осем нанометра. В основата на дисперсията са хидрообработени леки дестилирани фракции.

 

Нано-частиците на цериевия двуокис са 1250 пъти по-малки от филтрацията на горивните филтри (10 микрона).

В 1 мл дизелово гориво с добавен Envirox™ в съотношение 1:4000 има няколко милиарда нано-частици цериев двуокис.

Нано-частиците на цериевия двуокис са проектирани и създадени за директно смесване с дизелово гориво.

 

Церият е често срещан в природата естествен елемент с много възможности за приложение в автомобилната, металургичната, стъкларската, керамичната и други промишлености. Подходящ е за полиране на стъкло, използва се като добавка при луминисцентните материали и автомобилните катализатори. В катализата се използва под формата на цериев двуокис СеО2. Този окис е много стабилен, нетоксичен, с точка на топене 2600 °С и плътност 7,13 g/cm3. Окисите на редките земни елементи са едни от  термично най-стабилните от всички познати материали и като такива могат да бъдат използвани в приложения при изключително високи температури, без да се разпадат.

Envirox™ повишава ефикасността на горивото по два начина:

1.Цериевият окис преразпределя и поддържа оптимално количество кислород в горивните камери по време на горенето.
Възпламеняването на горивото започва при по ниски температури, процесът на горене се удължава и горивото изгаря по-пълно.
Пиковите (върховите) стойности на налягането се понижават.
Времето на въздействие и силата на задвижване на буталото от ГМТ към ДМТ се увеличават, като повишават мощността на двигателя.

2.Нано-частиците на цериевия окис понижават температурата, която активира окисляването на въглеродния нагар от стените на горивните камери и спомагат за премахването му от двигателя.

Get Adobe Flash player

CeO2 като носител и дистрибутор на кислород

Основен недостатък на дизеловия двигател е неравномерното разпределение на гориво и кислород, което ограничава коефициента на полезно действие на двигателя. За разлика от бензиновите двигатели горивото не е смесено предварително с въздух. В горивните камери на дизеловия двигател се получават области на висока и ниска концентрация на кислород. В областите с висока концентрация на кислород горенето произвежда азотни окиси (NOx). В областите с ниска концентрация на кислород се получават сажди/нагар (неизгорели въглеводороди). Това неравномерно разпределение на кислород ограничава максималната полезна мощност, която може да се извлече от всеки работен такт на двигателя. Нано-частиците на цериевия двуокис са проектирани и създадени да пренасят и разпределят кислород. Освободеният от всяка нано-частица кислород в горивните камери подпомага горивния процес. За да запази своята структура, всяка нано-частица след освобождаване на кислород, абсорбира пак кислород за да го отдаде отново, като това се повтаря повече от 100 милиона пъти за един работен такт на двигателя. Този процес спомага за по-равномерното разпределение на кислорода в горивните камери. Времетраенето на този процес  е по-малко от две милисекунди.
Резултатът е по-висока концентрация и по-равномерно разпределение на кислорода, което води до по-бързо възпламеняване и по-пълно изгаряне на горивото. Този процес на свой ред създава по-голяма сила за задвижване на буталото при използване на по-малко количество гориво. Същевременно цериевият двуокис окислява и постепенно премахва нагара от горивните камери и намалява вредните емисии (азотни NOx и въглеродни окиси COx, твърди частици PM).

Каталитична функция на цериевия окис

Международната транспортна група Stagecoach е сред първите потребители при използването на Envirox™ като икономически ефективeн и екологичeн подобрител на дизелово гориво. Stagecoach оперира с повече от 12 хиляди превозни средства, от които над 7 хиляди автобуса във Великобритания превозват по 2,5 милиона пътници всеки ден. Stagecoach е оценил действието на Envirox™ след проведени изпитания със 700 от своите автобуси, довели до намаляване разхода на гориво от 5 до 7 процента. Годишната икономия от използването на Envirox™ възлиза на 3.8 милиона британски лири, като същевременно емисиите на въглероден двуокис намаляват с 3 милиона тона.

Този продукт намира отлично приложение в автомобилния, железопътния и морския транспорт, при генераторите и охлаждащите системи, тоест навсякъде където работят дизелови двигатели.

Потребители:

 

 
 
 

Какви са ползите от приложението на Envirox™ ?

-Намалява разхода на гориво от 5 до 12%
-Увеличава мощността и намалява шума на двигателя
-Поддържа горивните камери и дюзи без нагар
-Намалява емисиите на Твърди частици (PM) до 18%
-Намалява емисиите на Въглеводороди (HC) до 13%
-Намалява емисиите на Въглероден окис (СО) до 6%

В какво съотношение се смесва Envirox™ с дизелово гориво ?

1:4000 - 1 литър Envirox™ на 4000 литра дизел (10 милилитра Envirox™ на 40 литра дизел).

Как се прилага Envirox™ ?

-Добавя се към зарежданото гориво с автоматично дозиращо устройство монтирано към дизел колонка за зареждане.
-Смесване с гориво в цистерна или резервоар - бидон 5 литра Envirox™ се излива в 20 тона цистерна/резервоар.
-С бутилка с дозатор отмервате 5, 10, 15, 20, 25 или 50 мл и изливате в резервоара на автомобила преди зареждане с гориво.

Може ли Envirox™ да се използва при бензинови двигатели ?

Envirox™ е разработен и предназначен само за дизелови двигатели.

Кога започва да действа Envirox™ ?

Известно е, че постепенния спад на мощността на дизеловия двигател, след изминаване на десетки хиляди километри се дължи на неправилното разпръскване на горивото, причинено от натрупване на въглероден нагар по върховете на дюзите. Мощността спада бавно и постепенно и остава незабележима за шофьора като води до увеличаване на разхода на гориво.
При двигатели с голям пробег разпръскването на горивото от дюзите е толкова неправилно, че първоначалното добавяне на Envirox™ води до по-ниски от очакваните резултати и това е причината за значително по-малката икономия на гориво около 3~4% в началото на приложението на Envirox™.
Повишаването на икономията на гориво в зависимост от изминатите километри се дължи на постепенното прочистване на горивните камери, тоест изгаряне на въглеродния нагар от стените на цилиндрите и от дюзите. Първоначалния период на прочистване на горивните системи от нагар може да се съкрати чрез удвояване на дозата Envirox™ при първите 2-3 зареждания.
При новите двигатели с ефективни дюзи намаляването на разхода на гориво и повишаването на мощността се постигат още от самото начало на приложението на Envirox™.

При кои дизелови двигатели може да се използва Envirox™ ?

Envirox™ може да се прилага при всички дизелови двигатели в камиони, автобуси, леки коли, кораби, генератори, строителни машини, помпени станции и т.н.

Може ли Envirox™ да запуши горивните филтри ?

Нано-частиците на цериевия двуокис са 1250 пъти по-малки от филтрацията на горивните филтри, която е около 10 микрона.

Може ли Envirox™ да повлияе гаранцията на превозното средство ?

Производителите на превозни средства изискват използване на дизелово гориво съответстващо на европейския стандарт EN 590 за дизелово гориво. Envirox™ не променя свойствата на горивото и няма отклонение от стандарта EN 590.

Какъв е ефекта на Envirox™ върху системите за обработка на изгорели газове (катализатори и филтри) ?

Използването на Envirox™ предпазва катализаторите и филтрите за твърди частици (FAP, DPF) от преждевременно замърсяване. Това води до увеличаване интервалите на регенерация на филтрите и удължава живота на катализаторите и филтрите. Envirox™ е съвместим с всички стандартни устройства за обработка на изгорелите газове - DPF (Diesel Particulate Filter), SCR (Selective Catalytic Reduction), DOC (Diesel Oxidation Catalysts), CRT (Continuously Regenerating Technology), EGR (Exhaust Gas Recirculation).

Замества ли Envirox™ някоя от стандартните добавки за дизелово гориво ?

Не, Envirox™ не е модификатор на триенето, няма антикорозионно действие, не повишава октановото число, няма антипенен ефект, не подобрява нискотемпературните свойства (течливост, желиране), не абсорбира водата от горивото.
Envirox™ е нано-технологичен катализатор на горенето и спомага за по-пълното изгаряне на горивото, като извлича повече мощност от същото количество гориво без Envirox™. Няма отношение към стандартните добавки и може да се прилага едновременно с тях.