Анализ на екологичната ефективност извършен от химическия концерн BASF.
Метода на анализ на екологичната ефективност на BASF е получил Сертификат с Идентификационен номер ID:5711150561 от TUV Rheinland Berlin Brandenburg

Екологичната ефективност на дизелово гориво подобрено с Envirox™ е много по-висока от тази на обикновено гориво при тежкотоварните автомобили.

Цялостното въздействие върху околната среда е значително по-ниско при подобреното гориво, тъй като минимални количества Envirox™ водят до голямо намаление на разхода на гориво. Допълнителните разходи за подобряване на горивото с Envirox™ са няколкократно компенсирани от икономията на гориво.

Copyright 2012 Metcor Ltd        Created by H34oBeK